Justin Trudeau so sánh những chiến binh ISIS hồi hương với thuyền nhân Việt Nam

Tại một tòa thị chính ở Edmonton, Alberta - Justin Trudeau được hỏi:

Lập trường đối với ISIS của ông sẽ giúp cho người dân Canada như thế nào? Tôi cần biết ông sẽ có bảo vệ những người Canada tương lai... khi mà ông cho nhập cảnh những người mà ý thức hệ không phù hợp với những gì mà chúng ta đang làm ở đây.

Bạn sẽ không thể nào tin được khi nghe câu trả lời của Thủ Tướng.

Trudeau thực sự đã so sánh những chiến binh ISIS hồi hương với thuyền nhân Việt Nam!

Bạn hãy xem đây:


Từ khi người Việt Nam đến Canada sau khi Sài Gòn sụp đổ, họ đã đóng góp rất nhiều về mặt kinh tế, xã hội và văn hóa Canada. Họ là một phần không thể thiếu của lịch sử cũng như di sản Canada.

Những chiến binh ISIS ấy từ bỏ Canada để gia nhập tổ chức khủng bố - kẻ thù của Canada. Nhà tù là nơi dành cho họ!

Cần phải rõ ràng là KHÔNG thể so sánh những chiến binh ISIS hồi hương với người Canada gốc Việt.

Hãy nói với Justin Trudeau: Người Canada gốc Việt không giống quân khủng bố ISIS một chút nào hết!

Được Ủy Nhiệm Bởi Đại Diện Hợp Pháp Của Đảng Bảo Thủ của Canada.    Privacy Policy.